Kommenteeri

Teade!

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu liikmete üldkoosolek toimub 05. juunil 2017. aastal algusega kell 11.00 Kase 1 Järva-Jaani.

Päevakord

1. 2016.aasta aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Audiitori ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
4. Kasumi jaotamise ettepanek ja otsuse kinnitamine
5. 2016 aastaaruande kinnitamine ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine
6. Audiitori nimetamine
7. 2017.aasta eelarve ja selle kinnitamine
8. Riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine
9. Laenulimiidi kinnitamine ühele isikule
10. Volinike valimine
11. Nime muutmine
12. Põhikirja muutmine
13. Jooksvad küsimused

Kvoorumi mittetäitumisel toimub korduvkoosolek 19. juunil 2017.aastal kell 11.00 
Kase 1 Järva-Jaani.

Lisa kommentaar

Email again: